Sveriges Innovationsriksdag 2017

Digital transformation

SWEDISH INCUBATORS

& SCIENCE PARKS

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. Våra 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.