ÅForsk Entreprenörsstipendium 2016

Prisceremoni 5 april i Åre

Sveriges Innovationsriksdag 2016

5-6 april i Åre

SWEDISH INCUBATORS

& SCIENCE PARKS

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks som tillsammans driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela landet. SISP bedriver erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och aktörer i innovationssystemet samt verkar genom information för bästa möjliga förutsättningar för branschen.