Styrelsen

Ordförande och ledamöter
Styrelsen i SISP väljs årligen av medlemmarna och har till uppgift att leda föreningens verksamhet. Styrelsen består av åtta ledamöter och två suppleanter. Majoriteten av styrelsen är verksamma i en inkubator- eller science park-organisation. Styrelsen verkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemmarnas utveckling. Detta görs genom olika interna och externa aktiviteter, nationellt och internationellt.

Styrelsen är aktivt engagerad för att främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna samt att göra omvärlden uppmärksam på de fantastiska möjligheter som skapas i medlemmarnas miljöer och utvecklingsprocesser. SISP nuvarande styrelse valdes vid SISP årsstämma i Göteborg den 1 april 2014.

 

 

 


Ordförande
Patric Eriksson​
Vd Gothia Science ParkPatric Patric.Eriksson(at)gsp.se

 

 


Ledamot
Klementina Österberg
Vd GU Holding

klementina.osterberg(at)holding.gu.se

 

 

Ledamot
Lena Miranda
Mjärdevi Science Park
lena.miranda(at)mjardevi.se

 
 
Ledamot
Nils-Olof Forsgren
Vd Uminova Innovation
nils-
olof.forsgren(at)uminovainnovation.se
 

 

Ledamot
Erik Asph-Hennerdahl
Vd Create
erik.asph-hennerdal(at)createhere.se

 
Ledamot
Mårten Öbrink
Vd MINC
marten(at)minc.se
 
 

 

Ledamot
Märit Johansson
Vd KI Science Park
marit.johansson(at)kisciencepark.se

 

 

Ledamot
Charlotte Lorentz Hjort
Vd Krinova
charlotte(at)krinova.se

 


Suppleant
Mats Magnusson
Professor, KTH
matsmag(at)kth.se

 

 

 

Suppleant
David Sonnek
Head of SEB Venture Capital
david.sonnek(at)seb.se