SiSP

april 2017

april 25, 2017
​Stiftelsen ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks har tillsammans utsett Sveriges morgondagens samhällsbyggande entreprenörer 2017 som belönas med ÅForsk entreprenörsstipendium om 200 000 kronor. Vinnarna av...
april 21, 2017
Migration har under alla epoker sedan medeltiden haft stor betydelse för Sveriges utveckling. Företag som Bonniers, Gleerups, Cloetta och Marabou, Expressen och Göteborgs-Posten, Felix och Findus, Höganäs och...
april 19, 2017
Du som är journalist och bevakar utvecklingen inom näringsliv, innovation och teknikområdet samt är intresserad av den digitala transformationen av samhället inbjuds härmed in till pressträff på Science Park Mjärdevi i...
april 11, 2017
Offentlig sektor tillämpar sällan innovationsupphandling för att upphandla lösningar, produkter och tjänster från kunskapsintensiva företag. Metoden har potential för att stärka offentliga organisationers förmåga att nå...
april 5, 2017
– Det är roligt att hälften av företagen som valts ut av Ny Teknik och Affärsvärlden kommer från inkubatorer och science parks. Det visar på samhällsnyttan dessa innovationsmiljöer skapar när nya innovativa företag får...

mars 2017

mars 27, 2017
Storföretagens intresse för startups är större än någonsin. Medlemsorganisationerna inom Swedish Incubators & Science Parks har under den senaste tiden sett ett antal uppmärksammade affärer där storföretag...

februari 2017

februari 20, 2017
Sveriges Innovationsriksdag tar sikte på den digitala transformationen av samhället med inriktning mot corporate venturing och innovationsupphandling. Vilka är företagens och offentliga organisationers behov och...

december 2016

december 5, 2016
– Förändringen av de ekonomiska incitamenten för lärosätenas samverkan med näringslivet innebär en mycket bra möjlighet att, tillsammans med sina inkubatorer och science parks, utveckla ekosystem för innovation som är...

juni 2016

juni 22, 2016
​Nu är det upp till bevis för de fyra vinnarbolagen i tävlingen Intelligent Energy Management Challenge (IEM). Det är dags för nästa fas, att testa de smarta lösningarna i verklig miljö för att solel i större...

april 2016

april 28, 2016
Bärbar energihantering som både mäter i realtid och förutser framtiden, självlärande energisystem i byggnader, energilagringens motsvarighet till smartphones och en affärsmodell för smarta lokala energisamhällen. De är...
april 15, 2016
16 företag på årets lista över Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag som utses av Ny Teknik och Affärsvärlden kommer från inkubatorer och science parks som är medlemmar i SISP. Bland bolagen finns bland andra vinnaren...
april 8, 2016
Innovationsmiljöerna stärker Sveriges attraktionskraft och internationalisering. Högt tryck på Innovationsriksdagen. Ja, så skrev Dagens Opinion i intervjun med Magnus Lundin, VD för Swedish Incubators & Science...
april 5, 2016
Stiftelsen ÅForsk har tillsammans med Swedish Incubators & Science Parks utsett Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer 2016. De utsedda mottager ÅForsk entreprenörsstipendium om 200 000 kronor vardera vid...
april 4, 2016
Den 5-6 april sluter aktörerna i Sveriges innovationssystem upp för att skapa en handlingsplan för stärkt attraktionskraft och internationalisering under Sveriges Innovationsriksdag i Åre. Swedish Incubators &...

mars 2016

mars 18, 2016
Den 15 mars överlämnade regeringen propositionen ”Staten och kapitalet – reformer för innovation och tillväxt” till riksdagen. SISP välkomnar många av förslagen i propositionen och vill särskilt betona förslaget som...