Teknikdalen nu Dalarna Science Park

Storslagen invigning av nya parken
I fredags blev Stiftelsen Teknikdalen officiellt  Dalarna Science Park – som tillsammans med regionala aktörer bygger upp en gemensam plattform för att möta framtidens behov av utveckling och innovation.

– Exakt hur detta ska utformas är idag inte helt fastlagt men det viktiga är att vi nu skapar en arena som kan vara ett modernt verktyg för utveckling och förnyelse i vår region och något som vi kan samlas kring för att fortsätta vara en attraktiv och framtidsinriktad del av Sverige, säger Sture Ericsson, VD för Dalarna Science Park.

Sture fortsätter:

– Vän av ordning frågar sig naturligtvis om vi kommer att märka någon omedelbar förändring av vår verksamhet. Det korta svaret på den frågan är nej men detta ska bli startskottet på en utvecklingsresa där vi egentligen endast vet vilket mål vi vill nå: nämligen att bli hela Dalarnas självklara innovationsarena.  Resan dit är bara påbörjad och alla som är intresserade av att följa med och bidra till att vi når målet är välkomna. Det kommer att bli en hel del arbete men gör vi detta tillsammans så tror jag att vi har alla förutsättningar att lyckas. Dalarna Science Park är här för att stanna!

Elin Holst Granlund är projektledare och har under två år arbetat med att utveckla science parken, inte minst i samverkan med Stora Enso som tog kontakt i samband med utvecklingen av den nya science parken, för att få stöd i sina egna innovationsprocesser. Kollegorna på Ideon Science Park i Lund, som arbetat med flera Open Innovation-projekt tillsammans med stora företag, kopplades på för att leda innovationsarbetet, medan den nya parken stod för den regionala kopplingen till näringsliv och kluster. Elin berättar även att samarbetet med Ideon även lett till nya, gemensamma projekt.

– Genom att bygga en regional science park skapas många nya möjligheter för att stärka hela regionen och dess styrkeområden. Ser med glädje fram emot en spännande framtid! 

”Pappersindustrin står inför nya utmaningar och vi vill hitta nya lösningar genom samarbete med innovationsmiljöer.”, sa Karolina Dalestedt från Stora Ensos pappersbruk Kvarnsveden under den storslagna invigning av Dalarna Science Park.

”Hela Dalarna får en samlingspunkt som innebär innovation, styrka, förnyelse och förädling”, sa Landshövding Ylva Thörn– Tillsammans är vi ett riktigt bra team som arbetat hårt för att skapa Dalarna Science Park. Nu arbetar vi vidare för att leverera så att hela Dalarna blir en innovationsarena, säger Ann-Louise Larsson, avrundar kommunikationsansvarig för parken.

Magnus Lundin, VD för Swedish Incubators & Science Parks, deltog under invigningen och ser mycket positivt på utvecklingen:

– Riktigt roligt att se Teknikdalens väletablerade verksamhet nu övergår till en science park, där regionen kraftsamlar för ökad effektivitet och tydligare kommunikation. Det är helt i linje med utveckling, både i Sverige och runt om i världen. Att ha en science park innebär att ha ett arbetssätt där det regionala innovationssystemet enklare kan kopplas upp mot större innovationssystem och kluster, som skapar mer värde för Dalarnas företagen”, säger Magnus. Två tummar upp och stort grattis från oss på SISP!