The Swedish Invitation

On Urban Sustainability
Som en delsatsning inom ramen för Sveriges exportstrategi har åtta stycken noga utvalda experter från USA, Brasilien och Indien under hösten 2016 mottagit The Swedish Invitation, en inbjudan till konkret samverkan mellan våra fyra länder med internationalisering, innovation och urban hållbarhet som starka, gemensamma grundpelare.

Under sommaren och hösten 2016 har Swedish Incubators & Science Parks utvecklat en pilot för internationella besöksprogram med skarpt fokus på hållbar stadsutveckling. Detta på uppdrag av och i samverkan med Svenska Institutet och som en del i Sveriges exportstrategisatsning. Pilotprogrammet, som anordnades för knappt en månad sedan, har utvecklats tillsammans med fyra av Sveriges framstående innovationsmiljöer: Mjärdevi Science Park; Johanneberg Science Park; Kista Science City, samt; Ideon Science Park.

Under tre dagar fick de åtta deltagarna uppleva innovationssverige genom ett intensivt och omsorgsfullt framarbetat program där viktiga svenska gästinspel, presentationer och workshops varvades med inspirerande måltider och högt flygande visioner i Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund.


#innovateswe

Ett direkt resultat av dagarna är tre handlingsplaner för det vidare samarbetet mellan länderna, med fokus på matsvinn i USA, sammankoppling av entreprenörer mellan länderna för Brasilien och upphandling för smarta städer i Indien. Förhoppningen med dessa handlingsplaner, som de internationella deltagarna sedan presenterade för en rad samlade svenska nyckelaktörer, är att med gemensamma krafter kunna arbeta vidare.

Med det vill vi tacka samtliga deltagande aktörer och medarrangörer för tre givande dagar. From invitation to action, det är nu det roliga börjar!

The Swedish Invitation 3-5 Oct, 2016 from Swedish Institute on Vimeo.

För mer information, kontakta jenny.lundgren@sisp.se eller ziba.zareie@si.se