Sandviken kommun satsar på Movexum

500 000 kr årligen till regionens inkubator
I tisdags beslutade kommunstyrelsen i Sandviken att stödja deras regionala inkubator (och en av våra framstående medlemmar) Movexum med finansiering på 500 000kr årligen under 4 år. ”Inkubatorns metod att vässa företagsidéer med stor potential på marknaden bidrar till att lösa samhällsutmaningar och ökar Sandvikens attraktionskraft av kompetens.”

I tisdags beslutade kommunstyrelsen i Sandviken att stödja deras regionala inkubator (och en av våra framstående medlemmar) Movexum med finansiering på 500 000kr årligen under 4 år. Sandviken vill vara en aktiv och engagerad del i att utveckla verksamheten för att gemensamt stärka regionens hållbara och internationellt konkurrenskraftiga tillväxtbolag. ”Inkubatorns metod att vässa företagsidéer med stor potential på marknaden bidrar till att lösa samhällsutmaningar och ökar Sandvikens attraktionskraft av kompetens.” skriver Sandbacka Park

– Genom en aktiv nischad inkubator med fysisk placering i Sandviken har kommunen ett verktyg som underlättar framkomsten av hållbara och globalt konkurrenskraftiga företag, säger Peter Kärnström, Kommunstyrelsens ordförande i pressmeddelandet som gick ut i tisdags.

Där berättar man även om Sandvikens kommun som under våren 2016 aktivt deltagit i en arbetsgrupp initierat av Region Gävleborg för att stärka och utveckla den regionala inkubatorverksamheten. ”Förutom långsiktig finansiering behövs ett mer tydligt ägande och tydligare styrning, konkretiserade mål, ökat inflöde av idéer genom stärkt koppling till andra aktörer, högre innovationshöjd, tydliggörande av inkubatorns roll och fokusering på kärnuppdraget.”

Målet är att skapa en regional struktur med fyra fysiska placeringar (Hudiksvall, Söderhamn, Gävle och Sandviken), där varje nod erbjuder en unik kompetens - för Sandviken materialteknik och industriell IT.

– Medverkan i den regionala inkubatorn stämmer väl med kommunens ambition att tillhandahålla en fullvärdig science park – där inkubatorfunktion är en avgörande byggsten. Vi vill bygga ett effektivt och bra samarbete som lockar människor med spännande idéer som kan utvecklas till tillväxtföretag. Vår science park Sandbacka Park är en utmärkt plattform och miljö för detta”, säger Ulrika Malmkvist, Utvecklingschef Sandbacka Park i pressmeddelandet.

– Roligt att läsa om beslutet att satsa på och med Movexum, låter helt klockrent! En bra inkubationsprocess är en central del i ett regionalt innovationssystems samlade förmåga att stödja innovativt nyföretagande liksom för nyttiggörande och samverkan med akademi, för ökad attraktionskraft och för befintliga företags förnyelse. Att dessutom kraftsamla på gemensam regional inkubator lär bidra till ökad effektivitet, säger vår VD Magnus Lundin.
 

Mer information

www.sandbackapark.com / www.movexum.se

Ulrika Malmkvist, Sandbacka Park Utveckling, 026 - 24 16 54

Ann-Katrin Sundelius, Sandvikens kommun, 026-24 12 20

Peter Kärnström, Sandvikens kommun, 026-24 12 21