Helena Karlberg ska bidra till Norrbottens fortsatta tillväxt

Helena Karlberg, ny VD på Piteå Science Park
Här är Piteå Science Parks nya VD
Den 19 september tillträder Helena Karlberg tjänsten som VD för Piteå Science Park, och det med full kraft. ”Ingen ska lämna Norrbotten och Piteå oberörd”, säger Helena.

Hur känns det inför första dagen på det nya jobbet? Vad blir det första du sätter tänderna i?

– Jag känner mig stolt, inspirerad och riktigt taggad!!! I förra veckan gjorde jag ett första besök i de fantastiska lokalerna och mina medarbetare visade ett enormt engagemang, en stolthet och passion som ska bli roligt att arbeta vidare med. Redan första dagen har vi en tre timmars workshop för att vi tillsammans ska komma fram till hur vi ska utveckla parken. Mycket är på gång, vi ska göra om entrén, flytta kontoret till nya lokaler, skapa puls i parken genom nya aktiviteter och framförallt ska vi tala om att vi finns och vad vi är bra på till resten av landet och världen. 

Varför lockade tjänsten som VD på Piteå Science Park

– Att få bidra till Piteås och Norrbottens fortsatta tillväxt, utveckling och innovation känns oerhört givande. Jag har tidigare arbetat med att göra Norrbotten mer konkurrenskraftigt och attraktivt, men de senaste två åren har jag jobbat nationellt och rest över hela landet för att hjälpa till i olika design- och utvecklingsprocesser. Jag känner att jag har gjort mycket bra under min tid på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, men ofta fungerar jag som en igångsättare och ett bollplank och jag har längtat efter att få vara med i hela processer, från början till slut. Nu får jag jobba med en verksamhet och se den växa och det ser jag verkligen fram emot. Jag tycker även om att arbeta i gränslandet mellan näringsliv, akademi och samhälle, något som jag har erfarenhet av från tidigare uppdrag. I gränslandet sker många spännande möten som stimulerar innovation.

Vad har du för yrkesbakgrund?

– Jag är utbildad journalist i Sverige, Brasilien och USA och har arbetat med tv, radio och tidning under ett flertal år, bland annat som reporter, programledare, nyhetschef och redaktionschef. Innan jag började på SVID arbetade jag som affärsutvecklare på LTU Business, Luleå tekniska universitets affärsutvecklingsbolag, där jag var ansvarig för design och innovation. Jag har ett förflutet inom flygbranschen och under hela mitt liv har jag haft ett starkt engagemang som barn- och ungdomsledare inom dans och trupp-gymnastik.

Helena är grundare av Magma, ett nätverk för kvinnor inom kultur och näringsliv, och en av de ledande organisationerna i landet inom genusdriven social innovation. Sedan ett par år tillbaka är hon även delaktig i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt vid Luleå tekniska universitet inom social innovation och platsinnovation.

– Social innovation handlar om att utveckla nytänkande lösningar på samhällsutmaningar och sociala behov, till exempel för integration, jämlikhet och hälsa. Platsinnovation handlar om att utveckla ett område utifrån platsens styrkor. I platsinnovation arbetar man med tre delar, den fysiska gestaltningen, innehållet såsom service och aktiviteter samt marknadsföringen. Alla delar ska hänga ihop och grunda sig i platsens identitet. Attraktionskraften handlar mycket om upplevelsen av en plats, där alla sinnen ska stimuleras.
 
Vad är dina främsta mål för science parken under kommande år? Vad är framtidsvisionen?

– Min långsiktiga plan för parken är att skapa en gemensam plattform och miljö för forskning och utveckling inom främst förnybar energi och kulturella och kreativa näringar, som är parkens två stora fokusområden. Eftersom näringarna är så totalt olika kommer det bli en utmaning att få ihop dem, men jag tror på korsbefruktning och oväntade kombinationer. När ett kompetensområde eller bransch korsar ett annat område kan nya innovationer uppstå. Dessutom är personalen oerhört kunnig inom båda områdena, så jag är övertygad om att vi kommer att lyckas. Under 2016/2017 kommer vi att jobba mycket med mötesplatser i parken för att skapa puls för företagen och studenterna som redan finns där.
 
Piteå Science Park kommer även utvecklas som destination med hjälp av platsinnovation som Helena har forskat om i samarbete med Luleå tekniska universitet under de senaste åren.

– Redan idag har vi mycket besök, där Skandinaviens största orgel som finns i parken, är främsta anledningen. I slutet av maj 2017 är vi värd för tillväxtverkets årliga konferens för kulturella och kreativa näringar som kommer att ha temat digitalisering. Vi ska skapa ett riktigt häftigt innehåll och kittlande studiebesök till skärgård, forsar, kyrkbyar och trädhotell. Ingen ska lämna Norrbotten och Piteå oberörd. Vi vill att alla som kommer till oss ska känna att de kommer ”hem”.
 
Hur ser du på det regionens betydelse för verksamheten?

– Regionen betyder enormt mycket för Piteå Science Park och alla andra företag och branscher. För att locka fler besökare, invånare och fler som vill starta och driva företag i Norrbotten måste alla parter, näringsliv, akademi och samhälle arbeta tillsammans.

Och nationens?

– Piteå Science Park är en stolt del av innovations-Sverige och medlemsorganisationen Swedish Incubators & Science Parks. Genom den får vi tillgång till ett stort nätverk som kan bidra till erfarenhetsutbyten, nytänkande och inspiration.

Avslutningsvis hälsar Helena till sina branschkollegor, Sveriges Innovationsmiljöer:

– Ni är alla välkomna till Piteå Science Park. Hör gärna av er för framtida samarbeten!