Arctic Business Incubator

Plats

Adress

Arctic Business Incubator
Aurorum 1 C
977 75 Luleå

Arctic Business Incubator
Gymnasievägen 16
931 57 Skellefteå


Kontakt

Tel Luleå: 0920-22 24 00

Tel Skellefteå: 0910-702400

info@abi.se
www.abi.se

Arctic Business Incubator är en företagsinkubator som är till för att vägleda, coacha och stötta ett gott affärsmannaskap, trygga utveckling och tillväxt, från affärsplan till bärkraftiga, expansiva och framgångsrika företag.

Medlemmarna utvecklas i en för ändamålet gynnsam miljö, en plats att verka ifrån med utbildning och vägledning samt tillgång till både finansiella och affärsrelaterade nätverk. Vår väl beprövade utvecklingsmodell ser till att de nya företagen snabbare kommer ut på marknaden. Vi ser också till att tidigt hjälpa till att hitta ägar- och riskkapital, viktigt för att kunna lansera och etablera företagets tjänster och produkter. ABI har varit igång sedan 2005 och har stöttat ett flertal företag som idag är ute på världsmarknaden. ABI verkar från Kiruna i Norr till Skellefteå i Söder med kontor i Luleå och Skellefteå.

Karta