Videum Science Park

Plats

Adress

Framtidsvägen, Växjö
Postadress: Videum Science Park, 351 96 Växjö

Kontakt
Telefon: 0470 – 72 33 00

Stefan Ronéus, 0470 – 72 33 04
stefan.roneus@videum.se

Stefan Uppman, 0470 – 72 33 17
stefan.uppman@videum.se

info@videum.se
www.videum.se/sciencepark

 

 
Videum Science Park är en mötesplats för människor, idéer och kunskap. Här finns en plattform för nyföretagande och företagsutveckling i modern, flexibel kontors- & konferensmiljö. Idag finns ~100 företag med +600 anställda i parken. Driver du ett kunskapsorienterat tillväxtföretag som ser mervärde i samspel med andra företag, studenter och forskare vid Linnéuniversitetet? Välkommen till oss!

”Idéer föds där människor möts” är idén bakom de mötesplatser och aktiviteter Videum Science Park ordnar för att stimulera till mer kunskap och kreativitet. Under året bjuds hyresgästerna in till ett antal olika mötesplatser där företagen, under enklare eller festligare former, har möjlighet att träffas och dra nytta av varandras kompetenser.

I vår science park finns förutom moderna kontorslokaler för små och stora företag även Videum Creative Arena - en öppen kontorsmiljö där mindre företag i det dagliga arbetet drar nytta av miljön för att hitta samarbetsprojekt eller utbyte av idéer. Här verkar entreprenören även i ett socialt sammanhang som gör det roligare att driva företag.

Förutom kontorslokaler och mötesplatser erbjuder Videum Science Park hyresgästerna Företagsservice med reception, växel, konferens, post- och kaffeservice.

I Videum Science Park finns även Företagsfabriken i Kronoberg AB, en företagsinkubator som hjälper entreprenörer med potential att växa och bygga framgångsrika bolag. Konceptet är att ge de rätta verktygen för att snabbare uppnå tillväxt och nå ut på marknaden. Företagsfabriken erbjuder allt från affärsrådgivning och coachning till ett brett kontaktnät.

Videum Science Park ägs och drivs av Videum AB, som in sin tur ägs av Växjö kommun. Videum AB äger alla de byggnader där Linnéuniversitetet bedriver sin verksamhet i Växjö. Videum äger också Teleborgs slott, Stenladan, Slottsstallarna och Brygghuset – unika byggnader i en unik miljö.

 

Karta