Åkroken Science Park

Plats

Adress
Åkroken Science Park AB 
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Universitetsallén 32
851 34 Sundsvall

Kontakt
Dick Jansson
Mobil: 070-575 42 22

Vi är en initiativtagare, samarbetspartner och projektplattform i vår regions viktiga utvecklingsfrågor. Arbetet bygger på triple helix-modellen, det vill säga ett samspel mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Här skapas förutsättningar för fruktbara möten mellan människor, företag, idéer och samhälle. Möten där resultatet kan mätas i innovation och tillväxt.

Åkroken Science Park AB driver idag tre större verksamheter. Vi kallar dem för affärsområden och det är huvudsakligen inom dessa vi bedriver vårt dagliga arbete:

Åkroken Business Incubator
Åkroken Business Incubator är en regional företagsinkubator i Västernorrland. Här bidrar vi till näringsliv och nya innovationer genom att stötta drivna entreprenörer på resan från idé till marknad. Vi erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av människor, affärer och nya tillväxtföretag. www.akrokenbusinessincubator.se

BioBusiness Arena
BioBusiness Arena är en långsiktig satsning med målet att samla Sundsvallsregionen kring ett flertal viktiga utmaningar som är kopplade till framväxten av en biobaserad ekonomi, d.v.s. ett samhälle baserat på biologiskt material där man effektivt använder råvaran och energin. www.biobusinessarena.com
 
Åkroken Science Park
Vår science park erbjuder företag, projekt, avknoppningar och innovativa affärsidéer möjlighet att etablera sig, utvecklas och växa i en kreativ miljö. Vi skapar förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Här finns både fysiska förutsättningar i lokaler, kreativt klimat och engagerade människor samt resurser och verktyg som stimulerar tillväxt och framgång. www.akroken.se

 

 

 

Karta