Movexum

Plats

Adress
Teknikparken i Gävle (Nobelvägen 2)
Postadress: Box 975
801 33 Gävle

Kontakt
Tel: 026-538 300

info@movexum.se
www.movexum.se

 

Movexum AB är Gävleborgs företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag.Movexum erbjuder en effektiv process för att ta innovationer från idé till marknad. Genom att ge tillgång till kompetens, kontakter och kapital via professionellt stöd och effektiv företagsutveckling är Movexum med och skapar nya tillväxtbolag i Gävleborg.Movexum skall på ett konkret och effektivt sätt skapa affärsutveckling och stödja uppkomsten av nya idéer/bolag från samhälle, näringsliv, högskola och offentlig sektor.


Movexum antar entreprenörer och innovatörer som verkar i Gävleborg och har affärsidéer med tillväxtpotential och en innovativ höjd. Här gäller business – inte byråkrati.

 

Karta