Flemingsberg Science Foundation

Plats


Adress:

Alfred Nobels Allé 10
141 52 Huddinge
 

Kontakt

VD Björn Varnestig
bjorn.varnestig@flemingsberg.se
0708-380459

www.flemingsberg.se

Flemingsberg Science arbetar för att stärka utvecklingen inom medicinsk teknik och diagnostik i Stockholm, och det innovationsdrivna företagandet i Flemingsberg.

Våra huvudmän är Karolinska Institutet, KTH, Södertörns Högskola, Huddinge och Botkyrkas kommuner samt Stockholms läns landsting.

Vi arbetar utifrån en modell som vi kallar affärsarkitektur. Det betyder att vi bygger affärer från grunden, utifrån verkliga behov i en kundmiljö – i vårt fall vården. Vi samarbetar med kommuner och sjukhus för att fånga upp problem med bäring på vårdens stora utmaningar: kostnadseffektivitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. Sedan tar vi dessa till kunskapsmiljöerna, till exempel högskolorna, för att finna värdeskapande lösningar. Näringslivet finns med från början, företag, entreprenörer och finansiärer, och har möjlighet att plocka upp affärsembryon man är beredd att ta vidare till marknaden i form av nya produkter eller nya företag. Vi stöter ofta på företag som söker bättre kontakter med vård eller akademi och hjälper då gärna till med det.

Våra affärsarkitektet är förstås centrala i modellen. De kommer från industrin och har mångårig erfarenhet från affärsskapande. De ansvarar för hela processen, från problemdefinition till överlämning av affärsembryon till tagare. Ofta finns det intresse från olika intressenter att delta i ett affärsskapande, men tiden saknas för att hålla ihop kritisk massa hela vägen. Det är här våra affärsarkitekter kommer in och ser till att det händer.

Relationen till innovationssystemet i övrigt, innovationskontor, inkubatorer, science parks, företag, entreprenörer, innovatörer, myndigheter är viktig för oss och nätverksarbetet är en del av vår verksamhet.

 

Karta