Inkubera

Plats

Adress

Inkubera AB
Örebro Science Park
Forskarvägen 1
702 18 Örebro

Kontakt

Telefon: 019- 33 30 80

info@inkubera.se
www.inkubera.se

Inkubera AB utvecklar innovativa affärsidéer till hållbara tillväxtsatsningar.
Inkubera är en företagsinkubator som utvecklar nya livskraftiga företag i Örebro län. Vi bidrar till en effektivare kommersialisering av innovativa affärsidéer och gör det genom en väl beprövad inkubatorprocess. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för utveckling av nya företag med fokus på innovativ teknik och kunskap, och med tydlig tillväxtpotential. Inkubera är inkubator i regionens framväxande science park-miljöer – Örebro Science Park och Karlskoga Science Park.  

Karta