Science Park Gotland

Plats

Adress
Strandgatan 1
621 57 Visby

 

info@scienceparkgotland.se
www.scienceparkgotland.se

Verksamhetsledare
Lisa Hemph
Mob. +46 76 540 03 01
lisa.hemph@scienceparkgotland.se

Som ensam inkubator på Gotland har Science Park Gotlands inkubator till uppgift att ge stöd åt nyföretagare med kunskapsintensiva, teknikintensiva och innovativa affärsidéer.

Inkubatorn ger stöd upp till 18 månader för nystartade företag genom uppstartsprogrammet. Programmets intagning är bred, då vi verkar för att låta många idéer och personer få pröva sina vingar för att på ett senare stadium avgöra om idéerna har bärighet.

Inriktningen på företagen i inkubatorn är till viss del en spegling av Högskolan på Gotlands utbildningar, med spelutveckling, industriell design och kulturvård i första rummet, men inkubatorn processar även fler intressanta internetbaserade affärskoncept. Beläget på Strandgatan 1 i Visbys hamnområde är närheten till högskolan och den kreativa innerstadsmiljön en god grogrund för nya idéer att födas, utvecklas och frodas.

Karta