HighFive

Plats

HighFive
Trade Center vån. 2 & 3
Kristian IV:s väg 3
301 18 Halmstad

Kontakt

E-postadress: h5halmstad.se

Företagen HighFive och HH Innovation AB samarbetar för att skapa bästa möjlighet för entreprenörer i Halland att utveckla sina affärsidéer. Med en uppdelning i två olika inkubatorer och en tredje del för forskare skapas tillsammans en helhet där den som vill utveckla sin affärsidé har stora möjligheter. HighFive och HH Innovation AB har en roll i det halländska innovationsstödsystemet där vi kompletterar andra aktörer.

HighFive

HighFive (Halmstad Business Incubator AB) är en affärsinkubator som ägs av Halmstad Kommun. HighFive erbjuder ett högt tempo och kvalificerad affärsutveckling i en skön och kreativ miljö där erfarna affärsutvecklare coachar våra företag utifrån varje unikt case. Alla våra affärsutvecklare driver eller har drivit egna bolag och är själva entreprenörer.

För att bli antagen till HighFive ställs krav på entreprenören; idén måste vara skalbar och hållbar, vi måste tro på teamet/entreprenören och det måste finnas en efterfrågan för just den typen av produkt eller tjänst entreprenören vill utveckla.

Vision

HighFive samlar de bästa idéerna och entreprenörerna med mod och tillväxtvilja. Tillsammans skapar vi framgångsföretag och synlighet för Halland!

Mål

Att utveckla entreprenörer, idéer, affärer och skapa möjligheter för nya tillväxtföretag. Vi söker efter alla typer av människor med idéer och innovationer, med en äkta vilja och drivkraft att växa!

h5 Student

h5 Student är Högskolan i Halmstads inkubator för studenter som ägs av högskolans bolag HH innovation AB och drivs i samarbete med kommunens inkubator HighFive. h5 Student erbjuder alla högskolans studenter som vill starta eget företag under studietiden coachning i en kreativ miljö för att utveckla sin idé, kontorsplats och nätverk. Det ställs inga krav på studenterna för att de ska få hjälp av h5 Student, de bestämmer själva tempot och hur mycket tid de vill lägga på att utveckla sin idé – målet med inkubatorn är att studenterna ska få möjlighet att utvecklas inom entreprenörskap och att utveckla sin idé.

HH innovation AB

HH innovation AB är ett av Högskolan i Halmstads holdingbolag helägt dotterbolag, som har lärosätets uppdrag att driva och utveckla innovationsstödet till studenter och forskare. För studenter driver HH innovation en studentinkubator i nära samarbete med kommunens affärsinkubator HighFive under namnet h5 Student. Ambitionen är att driva en samlad stark inkubator i Halmstad.

För forskare utgör HH innovation ett individuellt anpassat stöd, till stor del i samverkan med Chalmers innovationskontor. HH innovation AB har även högskolestyrelsens uppdrag att bedriva verksamhet för att i stort stimulera innovationsmiljön kring lärosätet.

Karta