Netport Science Park

Plats

Adress
Biblioteksgatan 4
374 35 Karlshamn
 

Kontakt
Tel: 0454 – 57 21 20
Fax: 0454-30 71 15

info@netport.se
www.netport.se

NetPort ska vara ett internationellt erkänt Innovationssystem inom Nya medier, Digitala upplevelser och Intelligent logistik/Intelligenta transportsystem.

NetPorts Mål, 2020
NetPorts insatser ska bidra till att det år 2020 finns 1100 nya arbetstillfällen och 125 nya företag inom NetPorts fokusområden. Det ska även finnas 2000 studenter i eftergymnasial utbildning samt 2200 nyinflyttade invånare i Karlshamns kommun.

Målet är att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt, där nya företag med verksamhet inom fokusområdena kan etableras och komplettera stadens starka tradition inom handel och tillverkningsindustri.

Det handlar om konkurrenskraft och om hela Karlshamns framtid. Med NetPorts stöd kommer kunskap från högskolan till praktisk användning i företag och offentlig verksamhet, samtidigt som näringslivets behov kan påverka högskola och forskning.
Det ger ny kompetens åt företagen och en vetenskapsvärld som är anpassad efter verkliga föhållanden.
Målen med NetPorts verksamhet är högt ställda, men likväl på god väg att uppfyllas. Karlshamn förnyas och utvecklas mot en plats som är ännu attraktivare att arbeta, studera och bo på. En plats med fler och större möjligheter för alla som lever och verkar här.

NetPorts verksamhetsidé
NetPort är en Triple helix-organisation, som genom samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet, bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällelig utveckling.

NetPort främjar utveckling av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, kunskapsspridning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. NetPorts miljö skall vara attraktiv för företags- och verksamhetsetableringar.

Karta