Södertälje Science Park

Plats

Adress/Besöksadress
Kvarnbergagatan 14 A
Södertälje


Kontakt

Tel: 070-392 95 00
robert.kingfors@sscp.se
www.sscp.se

Södertälje Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Hållbar produktion.
Södertälje Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva forsknings- och utvecklingsprojekt. I miljön träffas människor som verkar inom Södertälje Science Parks fokusområden. Det kan vara forskare, företagare, studenter, entreprenörer, projektledare, specialister, kreatörer och politiker. Södertälje Science Park satsar för att bli ett kunskapsintensivt och expansivt område i södra Stockholmsregionen.

Karta