Serendipity Innovations

Plats

adress

Serendipity Innovations
Stureplan 15
111 45 Stockholm


kontakt

Tel: 0707-18 70 61 

saeid@sdip.se
w
ww.serendipityinnovations.com

 

Serendipitys kärnverksamhet är att skapa nya innovativa företag baserad på ledande akademisk forskning. Detta gör vi tillsammans med världsledande forskare, duktiga entreprenörer och i nära samarbete med potentiella kunder för att säkerställa att de produkter och tjänster som utvecklas uppfyller faktiska behov och krav.

Våra produktutvecklingsprojekt involverar i regel alltid en finansiellt engagerad kund. Detta koncentrerar värdeskapandet och allokerar resurserna så att värde skapas där värde behövs och uppskattas ur ett kundperspektiv.

Serendipity startade sin verksamhet 2004 och företaget har sedan dess byggt och drivit över tio bolag, varav de flesta är forsknings- och utvecklingsintensiva. 

Serendipitys viktigaste framgångsfaktor har varit förmågan att minska gapet mellan forskning och företagande, eller snarare, forskare och entreprenörer. Vi bygger effektiva team som är speciellt sammansatta, med kompletterande kompetenser och personligheter, och förser dem med effektiva verktyg och processer för bolagsbyggande. På så sätt skapar vi rätt förutsättningar för en framgångsrik organisation att växa fram. 

Hos oss pågår ständigt ett medvetet sökande efter effektivare och lönsammare sätt att skapa och driva innovationsprocesser. Vi har som mål är att bygga företag som är världsledande inom sin nisch. Visionen är att bli en världsledande innovationsgenerator och därigenom en förebildsorganisation för omvandling av teknisk kunskap till framgångsrika företag. Vi avser att uppnå detta genom att skapa innovativa produkter och tjänster som gör livet rikare och mer glädjefyllt för våra medmänniskor och oss själva.

 

Karta