Uppsala Innovation Centre AB

Plats

Adress
Uppsala Innovation Centre AB
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Besöksadress 
Dag Hammarskjöldsväg 10B
752 37 Uppsala

Kontakt
Tel: 018-477 04 40

info@uic.se

www.uic.se

Uppsala Innovation Centre AB erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling. Vår målsättning är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag etableras i regionen. Uppsala Innovation Centre erbjuder fyra olika program:
  • UIC Business Start
  • UIC Business Lab
  • UIC Business Accelerator
  • UIC Alumni


Under tiden i företagsinkubatorn har varje företag affärscoacher som följer företaget. 
Det är erfarna företagsledare med kunskap om kommersialiseringsprocessen och de branscher inkubatorföretaget verkar inom. Efter genomgånget inkubatorprogram ska företaget ha utvecklats så att det kan introducera sin tjänst/produkt på marknaden eller erhålla finansiering för projekt som kräver längre kommersiell startsträcka. Uppsala Innovation Centre kan erbjuda upp till 45 företag plats i inkubatorprogrammen under ett år.

 

Karta