Skellefteå Science City

Till hösten startar Skellefteå Science City sin verksamhet, en funktion för samarbete mellan forskning, näringsliv och det offentliga samhället.

Syftet med verksamheten är att förbättra utvecklingen av nya idéer genom att skapa ett effektivt innovationssystem med idéförädling. Mötesplatser, utbildning, produktutveckling, affärsrådgivning och finansiering av projekt är exempel på metoder inom verksamheten.