Science Park Mjärdevi

Plats

Adress
Mjärdevi Science Park
Teknikringen 10
583 30 Linköping

Kontakt
Tel 013-20 57 57

info@mjardevi.se
www.mjardevi.se 
Science Park Mjärdevi i Linköping startades redan 1984 och är därmed en av de första teknikparkerna i Sverige. Parken erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för innovativa företag.

Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad. Det finns ingen bortre gräns för hur länge ett företag kan fortsätta att utvecklas och vidareutvecklas i Mjärdevi med hjälp av passande kombinationer av entreprenöriell och industriell kompetens.

 Nyfikenhet, nytänkande, innovationer och ett globalt perspektiv är nyckelord i Mjärdevis kultur. I dagsläget finns cirka 250 företag med tillsammans 6 000 personer i Mjärdevi Science Park.

Profilområden
I Mjärdevi finns företag av många olika typer, tyngdpunkten ligger på företag inom nedanstående områden: 
  • Bildanalys, visualisering och mediateknik
  • Telecom och signalbehandling
  • Fordonssäkerhet
  • Mjukvaru- och systemutveckling
 Fakta om Mjärdevi
  • Areal: 70 hektar
  • Lokalyta: 190 000 kvadratmeter
  • Antal företag: cirka 3300
  • Antal personer: Över 6 000

Karta