Sandbacka Park

Plats

Adress
Spångvägen 10, Sandviken
Postadress: Sandbacka Park Utveckling
811 32 Sandviken

Kontakt
Tfn: 026 - 24 82 08 (vxl)
Fax: 026 - 24 82 01

info@sandbackapark.com
www.sandbackapark.com

Sandbacka Park är en expansiv och modern teknikpark. Här står inget i vägen för företagens utveckling. Ett utbud av tjänster och tekniska hjälpmedel finns för alla behov. Sandbacka Park är ett utvecklingsnav varifrån hela regionens företag ska kunna hitta samarbetsmöjligheter, intressanta produkter och tjänster m.m.

Inom teknikparken finns 48 företag med ca 800 medarbetare och ca 35 studerande på 22 000 kvadratmeter. Utöver dessa finns två associerade företag med ett 80-tal medarbetare knutna till teknikparken.

Företagens verksamheter baseras på utveckling av produkter och tjänster inom teknik- och IT-området. Inom profilområdet Industriell IT finns ambitionen att tillsammans med näringslivet bygga ett kompetenscenter. Här pågår ett antal aktiviteter och nätverk inom området under ledning av Sandbacka Park projektet går under namnet FindIT. Ett framväxande profilområde är Offentliga e-tjänster, där aktörer som Kluster E och ISEA är verksamma. Teknikparksföretagen erbjuds service via ett antal serviceföretag på plats.

Sandbacka Park har olika typer av utvecklingsprogram för företag som vill vidare i sin utveckling. Med hjälp av kompetenser från andra företagare i vårt nätverk stödjer vi företaget att komma vidare i sin utveckling i enlighet med de målsättningar företaget själv satt upp. Exempel på utvecklingsprogram är Affärskraft och Mentorprogramet.

Inom ramen för Sandbacka Park finns också en fysisk miljö där du som nystartad kan utveckla ditt företag i en attraktiv miljö, med den service du behöver, tillsammans med andra företag och företagare. Till en enklare standard, men också konkurrenskraftigt pris.

Sandbacka Park Utveckling som står för utvecklingsarbetet i teknikparken är en enhet i Sandvikens Kommun.

Välkommen till Sandbacka Park!

Karta