Norrköping Science Park

Plats

 

Adress
Norrköping Science Park
602 21 Norrköping
 

Besöksadress 
Laxholmstorget 3
602 21 Norrköping


Kontakt
Tel: 011-26 41 90
Fax: 011-26 41 97
 

info@nosp.se
www.nosp.se 

"En naturlig förlängning av universitetet" Norrköping Science Park är ett resultat av kunskapsevolutionen. En målmedveten utvecklingsresa som tagit Norrköping från industristad till kunskapscentrum på bara några få decennier. Vi startade under namnet ProNova Science Park år 1999 – två år efter att Linköpings Universitet etablerade Campus Norrköping på motsatt sida av Strömmen.

Vi främjar företagande av många olika slag, och välkomnar entreprenörer och företag som ser möjligheter i att verka och växa i en dynamisk, kunskapsintensiv miljö. Vissa delar av vårt koncept passar alla, men vi riktar särskild uppmärksamhet mot företagsidéer som anknyter till våra fyra prioriterade profilområden: Framtidens Medieteknik, Tryckt Elektronik, Hälsans Nya Verktyg och Lönsam Logistik. Genom kopplingen till universitetet kan vi erbjuda spjutspetskompetens, ofta i världsklass, som fungerar som katalysatorer i företagens utvecklingsprocess.

 

Karta