Karolinska Institutet Science Park

Plats

Adress
Karolinska Institutet Science Park
Tomtebodavägen 23a
171 65 Solna

Kontakt
Tel: 08-524 861 68

info@kisciencepark.se 
www.sciencepark.ki.se

Karolinska Institutet Science Park – en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet.

Karolinska Institutet Science Park ska, som en del av Karolinska Institutets innovationssystem, nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av nystartade och etablerade företag och utgör därmed ett stöd för hälso- och sjukvårdens utveckling.

I KI Science Park finns mer än 80 företag verksamma inom life science. KI Science Park finns i Solna och i Flemingsberg och tillhandahåller kontor, laboratorier, service och life science specifika stödfunktioner. Parken satsar på fokuserat kunskapsutbyte genom seminarieserier, temaluncher och nätverksträffar – allt i dynamisk campusmiljö.

Karta