Kalmar Science Park

Plats


Adress
Bredbandet 1
393 20 Kalmar

Kontakt
Tel: 0480-45 34 20

louise.ostlund@kalmarsciencepark.se
www.kalmarsciencepark.se

Sociala Medier
www.facebook.se/KalmarSciencePark
www.youtube.com/kalmarsciencepark

Vision:
"Vi ska vara innovationspartnern och förebilden för kunskapsintensiva miljöer."
"Vi ska bidra till ett framgångsrikt näringsliv som möter framtidens utmaningar."

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vårt erbjudande har olika delar:

  • Kalmar Science Park Incubator, med stödjande affärsutveckling för dig som har en affärsidé som du vill utveckla och för dig som nyligen startat eller är på väg att starta ett företag. En inspirerande miljö där du kan arbeta sida vid sida med andra nyföretagare. En miljö där du får rådgivning.
  • Kalmar Science Park Member Network, ett nätverk av kunskapsintensiva företag som ökar möjligheten till kontakter, kunskap och kreativitet. Genom nätverket vill vi skapa en god tillväxtmiljö.
  • Kalmar Science Park Partner, företag som vill erbjuda sina tjänster till företagen inom Kalmar Science Park. Tänk dig in i entreprenörens vardag! Med specialistkompetens tillför du som Partner ett mervärde och hjälper därmed våra företag att växa.
  • Kalmar Science Parks e-handelskluster, e-commerce. För dig som vill ingå i ett nätverk av e-handlare som utbyter erfarenheter och kunskap.
 
Vi hjälper även dig som vill etablera ett kunskapsintensivt företag i Kalmar att hitta de kontakter du behöver.
 
Kalmar Science Park ägs till 92,5 procent av Kalmar Kommunbolag AB, resterande 7,5 procent ägs av näringslivet. VD är Louise Östlund.
 

Karta