Inova

Plats

adress
Stiftelsen Inova i Wermland
Innovation Park

Sommargatan 101
A 656 37 Karlstad


Kontakt
Tel: 054 54 54 00
Fax: 054 54 54 01

info@inova.nu

www.inova.nu

Inova är en stiftelse som accelererar innovationer till nya affärer. Affärer som leder till ett inflöde av pengar till regionen, affärer som ger nya regionala arbetstillfällen och affärer som skapar tillväxt. Vi skapar nya affärer i gränslandet mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor.

 

Inovas verksamhet skapar tillväxt i Värmland
Tillväxt bygger på att det skapas nya företag. Nya företag betyder nya affärer vilket leder till fler arbetstillfällen i regionen. Resultatet blir ökad tillväxt. För att lyckas uppnå sitt syfte ger Inova stöd och inspiration åt lovande affärsidéer så att de kan utvecklas och bli framgångsrika. En viktig del av Inovas verksamhet bygger på att anordna aktiviteter som inspirerar och leder fram till fler idéer. Genom aktiviteterna skapas kontakter med idébärare och innovatörer från hela Värmland – såväl från näringslivet, offentlig sektor, vetenskap/akademi som från privatpersoner. Eftersom vissa idéer har större möjligheter att bli framgångsrika än andra behöver Inova analysera och bearbeta idéflödet. De som anses vara tillräckligt starka får gå in i en affärsutvecklingsfas, även kallad inkubator.

Vad gör Inkubatorn?
Aktiviteterna i inkubatorn ger respektive ”inkubatorföretag” stöd inom områdena nätverk, organisation, varumärke och affärsutveckling. På det sättet får företagen hjälp inom områden som är viktiga för deras framtida möjligheter till utveckling på marknaden.Efter ca ett år i inkubatorn är företagen bättre rustade för att driva vidare sin verksamhet. Fokus ligger nu på en fortsatt etablering på marknaden och så snart förutsättningarna finns är målet att företagen ska expandera. Inova fungerar under den här tiden som rådgivare. Varje år har vi på Inova hundratals möten med innovatörer och inspiratörer. De drivs av viljan att skapa något nytt. Vi drivs av viljan att hjälpa dem. Om du har en god idé som kan bli en stor affär är du välkommen att kontakta oss. Tillsammans kan vi skapa tillväxt i Värmland!

Karta