Innovatum Teknikpark

Plats

Adress
Innovatum Teknikpark
Box 902, 461 29 Trollhättan

Besöksadress
Åkerssjövägen 10. Byggnad 60
461 53 Trollhättan

Kontakt
0520-28 94 00
www.innovatum.se

 
Innovatum Teknikpark består av Science Center - 4000 kvadratmeter upptäckarglädje i interaktiva utställningar, Inkubator - en kreativ och affärsdriven miljö för nystartade företag och Projektarena - en professionell plattform för forskning och utvecklingsprojekt.

Innovatum Teknikpark har fokus på tre områden:

  • Energi och miljöteknik
  • Produktionsteknik
  • Kreativ näring

Innovatum Teknikpark är en brygga mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda innovatörer och allmänhet. Lärande och insikter skapas när människor möts och samverkar. Därför satsar vi på arenor som väcker och tar till vara just det. Produktionstekniskt Centrum samlar ny kunskap och produktionsteknisk utrustning i världsklass. ACT är en mötesplats för kreativ näring och energi- och miljötekniskt centrum. Green Factory är en plattform för nya affärer och företag inom clean tech.

Karta