Idélab

Plats

Adress
Idélab
Smedjegatan 37
Box 325
631 05 Eskilstuna

Högskoleplan 2
Box 883
721 23 Västerås

Kontakt

Verksamhetsledare 

patrik.klintenberg@mdh.se 

Tel: 021 - 10 31 95

 

www.mdh.se/samverkan/idelab

www.facebook.com/IDELAB

www.twitter.com/idelabMdH

www.Instagram.com/idelab

Idélab är en kreativ mötesplats där studenter, lärare och forskare på Mälardalens högskola får hjälp att förverkliga och göra affärer av sina idéer. Har du en groende idé i huvudet, en tanke som skulle kunna utvecklas till ett företag av stort eller litet slag? Idélab fungerar som bollplank och ger dig hjälp att komma igång.

Idélabs verksamhetsidé är att fånga, stimulera och driva fram idéer hos studenter, lärare och forskare på Mälardalens högskola. Målet är att människor ska känna att det finns möjligheter att ta tillvara på den egna initiativkraften, att göra något av de idéer och den kreativitet de själva besitter, och att de kan utveckla dem här och nu, från tanke till färdigt kommersiellt affärskoncept- med Idélab som stöd. Idélab är den sammanhållande kontakten gentemot idégivaren, men med våra kontakter med externa mentorer, experter, företag och finansiärer mm ser vi till att idégivaren (och idén) får det den behöver. Idélab arbetar dessutom med olika kreativa metoder och tekniker för att utveckla koncept och projekt tillsammans med aktörer utanför högskolan.

Karta