Dalarna Science Park

Plats

Adress
Postadress: Box 760
Besöksadress: Forskargatan 3
781 70 Borlänge

Kontakt
0243-24 64 00

kontakt@dalarnasciencepark.se
www.teknikdalen.se

Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. Vi vill bidra till högkvalitativ näringslivsutveckling i Dalarna till nytta för företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Välutvecklade processer erbjuds till såväl nya entreprenörer som etablerade företag.

Dalarna Science Park har sina rötter i Stiftelsen Teknikdalen och har arbetat med innovation och entreprenörskap sedan 1987, vilket har gett oss en långsiktig och brett förankrad regional plattform. Vi har tillgång till bred erfarenhet och kompetens i vår egen organisation och omger oss av ett gediget nätverk av kvalificerade resurspersoner.

Karta