Chalmers Innovation

adress

Chalmers Innovation
Stena Center 1D
412 92 Göteborg

Kontakt
Tel: 031-772 81 00
Fax: 031-772 80 91

andrzej@chalmersinnovation.com

www.chalmersinnovation.com

Plats

Chalmers Innovation är en företagsinkubator som stödjer teknikbaserade affärsidéer och tillväxtföretag från universitet, högskola, privatpersoner och företagsavknoppningar. Erbjudandet bygger på tre delar där Chalmers Innovation tillför kompetens för nya affärer, kapital för tilväxt och en kreativ miljö. Inkubatorn investerar upp till 600.000 kr i unika affärsidéer. Tillsammans med grundarna av det nya företaget och andra finansiärer utvecklar vi dem till livskraftiga tillväxtföretag. Chalmers Innovation tillför bolagen spetskompetens inom affärsutveckling i tidiga skeden.

Karta