Brewhouse

Plats

 

ADRESS

Brewhouse
Åvägen 24
412 51 Göteborg
 

KONTAKT

Anna Svensdotter Dimle, Verksamhetschef 
Tel +46 31 83 41 04
Mobil +46 73 045 95 00
anna@brewhouse.se

www.brewhouse.se

 


 

 

Idag finns unika möjligheter att skapa nya företag inom upplevelseindustrin. Det är där vi kommer in och erbjuder dig den syreinjektion som behövs för att din affärsidé ska utvecklas. Vi erbjuder stöd i samband med bolagsstart och utvecklar dina förmågor att driva företag samt vägleder vid extern finansiering. Dessutom får du möjlighet att sitta på vårt fina kontor mitt i evenemangsstråket i centrala Göteborg. Visionen är att Göteborg och Västsverige ska bli ett innovativt affärscenter för företag inom Upplevelseindustrin, både lokalt och globalt. Vi strävar efter att stärka tillväxten och samtidigt minska klyftan mellan kultur och näringsliv. 

Vi erbjuder den syreinjektion som behövs för att din affärsidé, inom upplevelseindustrin, ska utvecklas till ett bärkraftigt företag. Det enda vi kräver är att din idé är tillräckligt unik och att du har den energi som krävs för att lyckas. Vi vill samtidigt att din idé har möjlighet att bli lönsam och skapar nya arbetstillfällen.

Vårt erbjudande kan sammanfattas under rubrikerna kunskap, kontor och kapital.

KUNSKAP

Kopplat till Brewhouse finns en mängd organisationer och personer som har erfarenhet av att starta och driva företag. Tillsammans erbjuder vi rådgivning och de verktyg som du kan komma att behöva för att så snabbt som möjligt gå från idé till färdig produkt eller tjänst.

KONTOR

Vi erbjuder kontorsplatser i en modern och inspirerande miljö. Du får även tillgång till servicefunktioner såsom internet, telefon, kopiator, mötesrum och tidningar. I viss mån kan vi erbjuda kontorsplatser till personer som behöver en flexibel kontorsplats under begränsad tid, exempelvis för examensarbete eller kortare projekt. Förutsättningen är att de bringar värde till de befintliga projekten och företagen i inkubatorn.

KAPITAL

Genom samarbeten med flertal aktörer kan vi ge dig som entreprenör stöd inför att söka den finansiering du behöver. Vi har även möjlighet att själva investera i de företag som finns i inkubatorn.

 

Karta