Borlänge Science Park

Plats

Adress
Forskargatan 3
781 70 Borlänge

Kontakt
Tel 070-990 04 85

elin.holstgranlund.se
www.borlangesciencepark.se
 

Borlänge Science Park, är en attraktiv arena för utveckling och tillväxt i Dalarna. Här finns attraktiva kunskapsmiljöer och mötesplatser. Här etableras och utvecklas såväl nya som befintliga företag i nära samverkan med Högskolan Dalarna, Trafikverket, organisationer och kluster.
Borlänge Science Park I Borlänge Science Park växer den nya generationens näringsliv samman med högskolans utbildningar och forskning till ett kraftfullt kunskapsnav. Här ges företag möjlighet att etablera sig nära Teknikdalen, Högskolan, Trafikverket och Kupolen. Just nu pågår ett treårigt utvecklingsprojekt som leds av en styrgrupp och projektledare Elin Holst Granlund anställd. Hela området i Borlänge Science Park präglas av ett dynamiskt samarbete och ett kreativt tänkande med människan och företagandet i fokus, som leder till utveckling av idéer, kunskap, forskning, företag och affärsmöjligheter. I Borlänge Science Park arbetar och studerar närmare 8.000 människor. I Teknikdalen finns ett 80-tal företag med tillsammans närmare 500 anställda. Det är Teknikdalens utveckling som lagt grunden till framväxten av Borlänge Science Park. För mer information om utvecklingsprojektet, kontakta Elin Holst Granlund, tel 070-990 04 85 eller per mail; elin.holstgranlund@teknikdalen.se Mer information om Science Parks och länkar till parker i andra städer finns hos branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks (SiSP).

Karta