Blekinge Business Incubator

Adress
Blekinge Fridhemsvägen 8
372 25 Ronneby

Kontakt
Tel: 0455-61 62 00
Fax: 0455-30 42 23

marianne@b-b-i.se
www.b-b-i.se
 

Plats

Blekinge Business Incubator AB, BBI, erbjuder företagen affärsutveckling och affärscoachning. Vi använder oss av en egenutvecklad process som är anpassad och avsedd för att förenkla och förkorta vägen till marknad och lönsamhet. Idag finns fyra personer anställda på BBI. Till vår hjälp har vi ett växande nätverk av professionella personer och aktörer. Löpande anordnas seminarier och utbildningar och varje vecka träffas alla företag på respektive ort för en gemensam fika.

Blekinge Business Incubator AB, BBI, erbjuder företagen affärsutveckling och affärscoachning. Vi använder oss av en egenutvecklad process som är anpassad och avsedd för att förenkla och förkorta vägen till marknad och lönsamhet. Idag finns fyra personer anställda på BBI. Till vår hjälp har vi ett växande nätverk av professionella personer och aktörer. Löpande anordnas seminarier och utbildningar och varje vecka träffas alla företag på respektive ort för en gemensam fika.

Tillväxtföretag är ofta beroende av externt kapital. BBI fungerar som en länk mellan inkubatorföretag och finansiärer. Genom vårt kontaktnät ökar möjligheten att finna en lämplig finansiär till varje enskilt företag. En annan viktig komponent i ett tillväxtföretag är en extern styrelse. BBI strävar därför efter att så snart som möjligt komplettera företagen med en styrelse. Initialt verkar den potentiella styrelsen som en informell ledningsgrupp. Efterhand som företaget utvecklas formaliseras styrelsen. Alla parter har då fått möjlighet att lära känna varandra.

BBI är representerat i samtliga Blekinges kommuner; Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Genom den virtuella inkubatorn Hibex har vi skapat en gemensam mötesplats där vi kommunicerar och umgås med varandra. Vi utbyter tips och erfarenheter oberoende av geografisk belägenhet. Till Hibex är alla med intresse för entreprenörskap välkomna.

Karta