Medlemsmöte SISP - Gothia Science Park

onsdag, november 29, 2017 - 18:00

ANMÄL DIG HÄR

29-30 november arrangeras medlemsmöte för SISP hos Gothia Science Park, Skövde. Fokus då blir er gemensamma branschförening – vad skall SISP göra och sträva efter? Vi står inför viktig samverkan framåt. Ni bestämmer prio! Vi börjar med gemensam middag 29/11 kl. 1800 och kör sedan heldag 30/11 till kl. 1600. Kristian Wirsén processleder oss.

Styrelsen välkomnar och hoppas se alla SISPs verksamhetsledare på plats!

Boende bokas enskilt, förslagsvis på närliggade Clarion hotel Majoren eller Scandic Billingen.
Parkering: På Gothia Science Park, fritt i mån av plats, på grönmarkerade ytor. Parkeringstillstånd krävs, finns att hämta i receptionen i Portalen och entrén i Växthuset. Man måste stå inom rutorna, ej på gräsmattor eller spärrlinjer, för att undvika böter. 

 

För att täcka kostnader för konferensrum och måltider tar vi ut en avgift på 1000 kr.