ERFA Verksamhetsledare 10-11 oktober 2017

tisdag, oktober 10, 2017 (Hela dagen)

Tisdag och onsdag 10-11 oktober 2017 sker nästa ERFA-möte för SISPs verksamhetsledare. Detta ERFA-möte är en del av Vinnovas nationella inkubatorprogrammet (lärande- och utvecklingsdelen) respektive del av Tillväxtverkets verksamhetsbidrag till SISP. Mötet sker - efter önskemål från senaste vd-mötet - parallellt för både inkubatorer och science parks med vissa gemensamma inslag samt en kommunikationsworkshop tillsammans med SISP-medlemmarnas kommunikatörer. Vi äter en gemensam middag.

Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport, mitt i SkyCity, mellan Terminal 4 och 5
Tid: 10:00 på tisdagen - 15:00 på onsdagen (start kl 09:00 på onsdagen)
Anmälan: Nu stängd. Maila till linnea.lopez@sisp.se för eventuella restplatser.

Praktiskt: Boende går att få till självkostnadspris. Hotellet håller ett antal rum till oss fram till den sista augusti.

Annars, samt efter 31/8 får man boka på hotellens hemsidor. Tips att göra snarast då de brukar gå åt rätt fort runt den tiden på året. Clarion eller Radisson som ligger i precis anslutning. 

Deltagaravgift 1000 kr för viss kostnadstäckning, övrigt subventionerat av Vinnova (inkubatorledare) och Tillväxtverket verksamhetsbidrag för akademinära innovationssystemet.  

Väl mött!

Agenda för dagarna:

10/10
10.00 Introduktion, mål, agenda & välkomna!
10.15 Per-Arne – vad har du tagit med dig hem från Silicon Valley?
10.45 Uppföljning - hur går det för oss?

 • Uppföljning SIR 17 / planering SIR 18
 • Business Sweden Going Global
  • Exportprogrammet LEAP respektive Catalyst  
  • Science park-baserad investpilot, investment promotion
 • Translucent Business, "RISE-SISP-appen"
 • Saminvest

11.50 Önskade teman kommande ERFA-möten 

12.00 Lunch

13.00 Energimyndigheten - ny samverkanssatsning med innovationsmiljöer. 

Generaldirektör Erik Brandsma, övergripande presentation Energimyndigheten. 

13.30 Sasan Shaba, affärsutvecklare, Energimyndigheten, introduktion Energimyndighetens nya samverkanssatsning med innovationsmiljöer. Målsättning: ett hållbart energisystem! 

13.45 Workshop – Energimyndigheten gör 2018 en pilot med innovationsmiljöer som inkluderar inkubatorer och science parks: Hur implementera? Framgångsfaktorer? 

14.30 Presentation / dialog 

(Satu Norsten Manninen och Annika Westerberg från det Nationella Regionalfondsprogrammet, Tillväxtverket, deltar för att utveckla eventuella syneriger.)

15.00 Kommunikationsplattform inkubation och akademinära innovationsmiljöer
Diskussion om hur vi ökar kunskap och medvetenhet om inkubatorernas värde för samhället. (SISP-medlemmarnas kommunikatörer ansluter.)

 • Hur kan vi nyttja det faktum att det är valår 2018 för att öka förankring? Gemensamt budskap och kommunikationsplan. 
 • Hur bäst åskådliggöra resultat av inkubation, typ av företag etc.? 

15.15 Arbete i mindre grupper
15.50 Redovisning & dialog

16.30 Tillväxtverket, Mikaela Lindberg

Information och diskussion koppling inkubatorer, science parks - Tillväxtverket, med utgångspunkt från: 

 • Startup Sweden
 • Demo Day 

Erbjudande, samverkansmöjligheter, behov-önskemål. 

17.00 Nätverkande och/eller träning

19.00 Middag

 

11/10          Erfa inkubatorledare

08.00 Introduktion, mål och agenda             
08.15 Lärande baserat på uppföljning av genomförda peer reviews och apropå samarbete med lärosäten:

 • SMILE – LU:s avtal med inkubatorer och idéinflödet från lärosätet
 • Krinova – vårt förhållningssätt som affärscoacher          

09.00 Kundnätverk och sälj   

 • Artikeln i publicerades i somras i DN
 • Kjell-Håkan Intervju region Skåne
 • Vinnova krav ”avtal med kunder”
 • Kristians reflektioner utifrån genomförda peer reviews

09.15 Så gör Ideon Innovation

 • Säljledning

09.40 Erfarenhetsutbyte kring sälj
Dialog i mindre grupper, vad är best practise:

 • Att tillhandahålla kundnätverk inom specifika branscher?
 • Att utveckla förmågan att sälja – hur utvecklar vi affärsmannaskapet i praktiken?
 • Att agera säljledande (planera-styra-följa upp) för inkubatorföretagen?

10.15 Redovisning / dialog: vad behöver vi göra tillsammans för att utveckla vårt och våra coachers arbetssätt i jakten på en snabbare väg till rätt marknad?

11.00 Diskussion om utvärdering. Tillväxtanalys påbörjar nu analys av inkubatorerna.  

 • Vad tror ni är viktiga data som vi kan förse Vinnova med, som utvärderarna behöver ta del av? 
 • Vad lämpar sig för rapportering i skrift och vad passar i intervju? 

11.30 Lunch

12.30 Förslag på utbildning 2018 – till inkubatorer och science parks, ev innovationskontor samtidigt?
- Grundutbildning affärscoacher – vad är en företagsinkubator, fokus affärsutveckling, lean start-up metodology
- Fördjupning lean start up
- Säljutveckling – säljledning
- Digitaliseringskunskap för affärscoacher – affärsmodeller och teknik, ai, aug reality, vr

13.00 Vinnova medverkar

Del 1 - Informationspunkter:

 • Utlysning: utveckla inkubation i livsmedelskedjan - inom utlysningen Utvecklingsprojekt i inkubatorer 2017
 • Life Science inkubation
 • Nya utlysningar: Innovatörer, status för utlysningarna inom Innovativa Start-ups och Innovationsprojekt i företag
 • FUHS och Innovationskontor-peer-review process – hur få sömlösa övergångar mellan IK-Vinnova-FUHS och Inkubatorer-Vinnova-SISP.
 • Diskussion om hur vi förbättrar redovisningen av administrativa kostnader och erfa-kostnader  (de 10% + 10% som inkubatorer får använda för administration/erfa)
 • Planering av Workshop om statsstöd och rapportering
 • Vinnovas ”extranet” - arbetsrum på nätet ("Inkubatorrummet")
 • Hur hantera situation när fler inkubatorer hjälper ett bolag? - Rapportering
 • Eventuell info om hur det ser ut 2018-2019 ifall några missat detta, dvs att Vinnova fr.o.m 2018 har 24 inkubatorer jmfr med dagens 18.

Del 2 - Workshopredovisningar/-diskussioner:

 • Fokus utvärdering - diskussion (förberedelse med workshop innan)
 • Tema för kommande ERFA-möten (förberedelse med workshop innan)
 • Avslutande öppen frågestund 15-20 min

15.00 Avslutning 

11/10      Erfa scienceparkledare
Tema: Science Parks medlemserbjudande

08.30 Introduktion

 • Mål och agenda för dagen
 • Återkoppling och reflektioner från förra ERFA-mötet

08.45 SISP Ledningssystem science parks

 • Kort repetition av ledningssystemet
 • Kärnprocesser: Ändamålsenligt Infrastruktur, Affärsutvecklingsstöd, Innovationsfacilitering, Systemnodsfunktion

09.00 Erfarenhetsutbyte kring utveckling av erbjudande

 • Lena Miranda, Science Park Mjärdevi, berättar om deras arbete med att utveckla sitt erbjudande.
 • Kan vi använda Value Proposition Canvas som verktyg i utvecklingen?

Gruppdiskussion:

 • Hur ser medlemmarnas behov ut?
 • Hur kan SP direkt och indirekt skapa värde för medlemmarna?

10.00 Presentation av möjligheter för utveckling av SP erbjudande          

 • Business Sweden export och investeringsfrämjande
 • Energimyndighetens nya satsningar
 • Kickstart Digitalisering
 • Tillväxtverkets klusterprogram
 • Strategiska innovationsprogrammen

10.30    Nya Vinnväxt-utlysningen
Kjell-Håkan Närfelt och Lars-Gunnar Larsson, Vinnova

 • Samarbetsmöjligheter, hur genomföra mest effektivt med existerande och nya Vinnväxt-initiativ? 
 • Framgångsfaktorer för att detta blir en succé med stor effekt för Sverige?

11.30 Lunch

12.30 Grupparbete
Ta fram MVP på erbjudande med förslag på paketering av erbjudande:

 • Ändamålsenligt Infrastruktur
 • Affärsutvecklingsstöd (ex inkubator)
 • Innovationsfacilitering
 • Systemnodsfunktion

13.45 Besluta tema för nästa ERFA-möte

14.00-15.00 Gemensam avslutning med inkubatorsledare