ERFA-mötesdatum 2017

onsdag, november 15, 2017 (Hela dagen)

Samlat nedan är alla viktiga ERFA-möten för verksamhetsledare och affärscoacher inom Swedish Incubators & Science Parks nätverk. Jämte dessa sker bland mycket annat ERFA-möten med marknadsteamet och separata medlemsmöten inom våra respektive utvecklingprojekt.
 

Gemensamt nationellt ERFA-möte: VD Inkubatorer + VD science parks + Marknadsnätverket

10-11 oktober 2017

Mer info verksamhetsledare

Mer info kommunikatörer
 

Vd-/erfarenhetsutbytesmöte Inkubatorledare – fokus inkubatorer:

25-26 oktober 2016

14-15 mars 2017

24-25 oktober 2017 10-11 oktober 2017

 

Vd-/erfarenhetsutbytesmöte Science park-ledare – fokus science parks:

6-7 september 2016

5-6 december 2016

14-15 mars 2017

10-11 oktober 2017
 

Erfarenhetsutbytesmöte Affärscoacher – fokus affärsutveckling:

14-15 november 2016

24-26 april 2017 (i samband med Sveriges Innovationsriksdag)

14-15 november 2017

För frågor, vänligen kontakta magnus.lundin@sisp.se

 

Marknadsmöte Kommunikatörer – fokus marketing/communications:

25-26 oktober 2016

14 februari 2017

14 mars 2017

24-26 april 2017 (i samband med Sveriges Innovationsriksdag)

14 september 2017

10-11 oktober 2017

För frågor, vänligen kontakta jenny.lundgren@sisp.se


Fördjupnings-ERFA för samtliga medlemmar och dessas medarbetare

22 mars 2017 temadag öppen innovation

25 augusti 2017 pilot regionalt investeringsfrämjande