innovateinsweden.se

Följ utvecklingen på vår nya site

Sveriges Innovationsriksdag 2018

10-11 april, Borås

SWEDISH INCUBATORS

& SCIENCE PARKS

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. Våra 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.